Áo Sơmi Nam

Dài áo: đo thân trước từ sát mí chân cổ trước đến lai

Ngang vai ( tại điểm chồm vai ): đo từ đỉnh vai bên này sang bên kia.

Vòng nách ( đo cong ): đo theo chiều cong vòng nách.

Dài tay: đo từ đỉnh vai đến cuối mangset.

Vòng ngực: từ nách hạ xuống 2cm đo từ nách bên này sang nách bên kia.

Cổ: kéo thẳng cổ áo ra đo từ tâm nút đến tâm khuy.

Lai: đo từ cạnh cuối lai bầu.

Áo Vest Nam

Dài áo: đo thân sau từ sát mí chân cổ sau đến lai

Ngang vai ( tại điểm chồm vai ): đo từ đỉnh vai bên này sang bên kia.

Dài tay: đo từ đỉnh vai đến cuối mangset.

Vòng ngực: từ nách hạ xuống 2cm đo từ nách bên này sang nách bên kia.

Vòng eo: đo từ điểm nhỏ nhất.

Cổ: đo cong.

Quần Nam

Dài quần: đo từ lưng quần đến lai

Lưng ( eo ): đo từ eo bên này sang eo bên kia

Vòng mông: đo chổ to nhất.

Đáy trước: từ lưng quần trước đến ngã tư đáy.

Đáy sau: đo từ lưng sau đến ngã tư đáy.

Ống: từ đáy hạ xuống 2cm đo vòng ống.